In de Laurentiuskerk van Raerd is komende zomer op zaterdagmiddag een expositie te zien van kleding uit de 19e en zelfs nog uit de 18e eeuw. De kans is groot dat een deel van deze kledingstukken afkomstig is van de adellijke familie Van Slooten, die van 1866 tot 1912 op Jongemastate in Raerd woonde. Vorig jaar kwam de kleding voor de dag uit een hutkoffer die al jaren op een zolder in Arnhem stond.

Het begon allemaal met een berichtje in de Leeuwarder Courant ergens in de zomer van 2018. Daarin werd vermeld dat op de zolder van het echtpaar Dieben-Brantsma in Arnhem al jaren een hutkoffer stond, waarin zich nog kleding bevond uit de 18e en 19e eeuw. Men ging ervan uit dat deze koffer afkomstig was van Jongemastate in Raerd en er was dus een redelijk kans dat de inhoud daar ook vandaan kwam. In dit verband werd de naam Maria Clara van Sminia genoemd. De link was toen snel gelegd: zij was de echtgenote van burgemeester Adrianus Henricus van Slooten en ligt met haar man begraven binnen het hek bij de ingang van de kerk.

In het bericht werd vermeld dat de kleding zich op dat moment bij de Erfgoed Fundaasje in Leeuwarden bevond om geïnventariseerd te worden. Dat is inmiddels gebeurd door niemand minder dan mevrouw Gieneke Arnolli, voormalig conservator van het Fries Museum. Het bleek te gaan om een gevarieerde collectie van niet alleen jurken maar ook andere kledingstukken. De bedoeling is dat de hele collectie binnen niet al te lange tijd verhuist naar Fogelsanghstate in Veenklooster, waar ze een permanente plek zal krijgen.

Maar voor het zover is, komt er eerst een deel naar Raerd waar het komende zomer te zien zal zijn tijdens de kerkopenstelling op zaterdagmiddag (13.30-17.00 uur) in de Laurentiuskerk. Daarnaast worden in de expositie foto’s getoond, die door de familie Van Slooten speciaal voor deze gelegenheid beschikbaar zijn gesteld. En in het kerkelijk archief bevindt zich een aantal documenten, die ook te zien zullen zijn. Zo dook zowel de schenkingsakte van het park Jongemastate van de familie aan de kerkvoogdij uit 1912 op als de overdrachtsakte van kerk en familie aan het Fryske Gea in 1947. Nijsgjirrich is ook de brief van een aantal Raerders aan de kerkvoogdij, waarin ze hun grote ongerustheid uiten over de vernielingen die in het park worden aangericht. Het is dan omstreeks 1917, dus vijf jaar na het vertrek van de Van Slootens uit Raerd.

De eerste gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken is zaterdagmiddag 6 juli. Op zaterdag 14 september, in het Open Monumentenweekeinde is de expositie voor het laatst te zien.

bron: http://ruimgeloven.nl/actueel/