Op 10 januari a.s willen wij de inwoners uitnodigen om te polsen of er
belangstelling bestaat om een Energiecoöperatie op te richten in de Lage
Geaen. Dan kunnen we met elkaar het heft in eigen handen nemen, in
plaats van afwachten wat de energiemarkt op de wereld voor ons besluit.

Onlangs hebben we zo’n zelfde avond in Gau belegd voor de westelijke
dorpen en nu zijn Raerd, Poppenwier, Dearsum en Tersoal aan de beurt.

Lees meer in de flyer.