Op maandag 23 maart organiseert Plaatselijk Belang Raerd haar jaarlijkse vergadering in het dorpshuis. Hieronder vind je de agenda en de notulen van de vorige keer.

 AGENDA

 1. Opening

 2. Aantal stemgerechtigden

 3. Verslag jaarvergadering 2019 (geplaatst in de Praet fan Raerd van april 2019, in de Dorpskrant en onderaan deze agenda)

 4. Jaaroverzicht activiteiten 2019: Plaatselijk Belang, ’t Blikje, Jongerein, Sinterklaascommissie, Documentatiecommissie en Sport en Bewegen

 5. Jaaroverzicht financiën 2019: Plaatselijk Belang, ’t Blikje, Jongerein, Sinterklaascommissie, Documentatiecommissie

 6. Kascommissie (aftredend Ymie Ter Wisscha en Annette Groothof)

 7. Buurtpreventie

 8. Verslag van de werkgroepen

 9. Presentatie projecten ondernemersfonds

 10. Bestuurssamenstelling
  Kandidaat: vacature
  Kandidaten kunnen zich tot 10 maart 2020 melden via plaatselijkbelangraerd@hotmail.com

 11. Stemming nieuwe bestuursleden

 12. Stemming projecten

Pauze

 1. Uitslag stemmingen
 2. W.v.t.t.k.
 3. Rondvraag
 4. Thema: Bevrijdingsfeest 2020
 5. Feestelijke afsluiting met een hapje en een drankje (uiterlijk 22.00 uur).

Tot ziens op 23 maart 2020

Het bestuur van Plaatselijk Belang:

Baukje van Vilsteren, Tjitske Kamstra, Clara Rosier, Anja de Jong, Wietse van der Vliet, Ype de Vries, Sietze Rosier en Germ Postma

Notulen vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering download je hier: 

Notulen jaarvergadering 2019