Komt u zaterdag 7 september 2019 ook naar de officiële opening van de kaatsmuur op het sportveld in Raerd? De opening wordt om 16.00 uur verzorgd door Jannewietske de Vries, burgemeester Súdwest Fryslân. Tevens wordt er een demonstratie gegeven door Tjisse Steenstra. Het bestuur K.V. Wêz-Wis Raerd / de Lege Geaën nodigt u van harte uit!