Beste bestuurders van Raerder verenigingen/clubs en actieve gebruikers van de gymzaal,

Wij nodigen jullie bestuur of een afvaardiging daarvan uit om op donderdagavond 13 april om 20.30 uur in de Jongemakrite met ons van gedachten te wisselen over de toekomst van ons gymnastiekzaal. Ter voorbereiding treffen jullie in de bijlage een korte uiteenzetting van de mogelijkheden en de bespreekpunten aan.

Het kan zijn dat deze mail naar meerdere bestuursleden is verzonden of naar iemand die nu niet meer deel uitmaakt van een bestuur, in het laatste geval is een meedenker altijd welkom natuurlijk.

Mocht het niet lukken om zelf aanwezig te zijn of iemand anders namens het bestuur te laten komen dan ontvangen we hiervan graag even een berichtje. Mocht uzelf of uw bestuur nu wel een goed idee hebben, schroom dan niet en laat het ons weten.

Wij hopen op een constructieve avond!

Graag tot gauw!

Plaatselijk Belang Raerd (John Jacobs, Gretha Frankena, Ype de Vries, Baukje van Vilsteren)
Werkgroep Leefbaarheid (Ton Poelsma, Atte Wiarda, Sjoerd Stelwagen, Ymie Terwisscha van Scheltinga)

Bijlage BrainstormGymzaal_13042017