Op woensdag 20 september om 20.00 uur vindt er een gezamenlijke vergadering van KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën en de IJsclub Raerd plaats bij Jongemakrite Raerd. Het onderwerp van de vergadering betreft het voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd – sportverenigingen – Doarpshûs.

Hieronder de agenda van de vergadering. Op de website van KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën vindt u de aanleiding van de vergadering en andere achtergrondinformatie. Klik hier.

Agenda | Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd – sportverenigingen – Doarpshûs

1. Opening/vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Tekst en uitleg “Waarom een nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd ”
zie ter informatie de notitie op de website van KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
4. Vragen / open discussie
5. Stemronde
Pauze
6. Rondvraag
7. Sluiting