P1020361De afgelopen periode zijn er in het dorp diverse vernielingen aangericht bij de sportaccommodaties van kaats- en tennisvereniging. Zoals op de fotos te zien is, zijn de buitenlampen vernield en is zitmeubilair is op het dak gegooid en stuk geslagen

De schade zal worden verhaald op de daders. Deze krijgen de gelegenheid zichzelf te melden tot 15 januari, daarna zal aangifte worden gedaan bij de politie.
Het is zeer teleurstellend dat er zo respectloos omgegaan wordt met gemeenschappelijk bezit.

Namens dorpsbelang

Melden kan bij één van de bestuursleden van het Plaatselijk Belang Raerd.

P1020360 P1020359 P1020356 P1020355 P1020354 P1020358