DSCF0765 DSCF0768 DSCF0766

Samen met onze basisschool ’t Raerderhiem hebben wij op 4 mei weer de jaarlijkse dodenherdenking gehouden bij het oorlogsmonument aan de Buorren. Wederom waren er zeer veel dorpsgenoten aanwezig om de slachtoffers uit de 2e wereldoorlog, het oorlogsgeweld daarna en de vele vredesmissies, te herdenken.
Het is langzaamaan ook een moment van solidariteit geworden met de strijd die velen wereldwijd voeren voor vrijheid.
Zowel de voorzitter van het Plaatselijk Belang als de afgevaardigde van de gemeente, Mw. Geartsje Horjus, haalden in hun toespraak de noodzaak van het herdenken aan.

De kinderen van groep 7 en 8 van onze basisschool hadden samen met juf Evelien en meester Ralf, weer hun best gedaan om gedichten of een verhaaltje over oorlog en vrijheid voor te lezen. Zij waren ook behulpzaam bij het dragen van de krans en een bloemstuk tijdens de stille tocht en de herdenking bij het monument.
Oerpakezissers Jurjen en Jelmar en pakezisser Tineke Boschma van oorlogsslachtoffer
Geert v.d. Molen waren ook dit jaar weer van de partij.

Na de 2 minuten stilte was iedereen onder de indruk van de door Tjeerd de WalleDSCF0767
( vader van Elske ) gespeelde “Last Post “. Hij was ook degene die het Wilhelmus ten gehore bracht aan het einde van een herdenking die met applaus werd gewaardeerd.

Tot slot konden alle aanwezigen een roos bij het monument leggen. De deelnemende kinderen ontvingen een oorkonde van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Pieter bedankt voor het vlaggen op de kerktoren en Kees voor het geluid.

Pl. Belang Raerd.

( Het thema voor 2016 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei kunt u nalezen op de site van
het Plaatselijk Belang )DSCF0769