Op 18 november jl. werd de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Raerd gehouden.
Een verslag van de vergadering kunt u nu online teruglezen. Klik hier om het verslag te lezen.