VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN PLAATSELIJK BELANG RAERD[8408]