Verslag van het 11e Open Raerder Biljartkampioenschap 2023

In het 3e weekend van januari 2023 is wederom het Open Raerder Biljartkampioenschap gespeeld. Er was een opgave van 44 biljarters, en tijdens het toernooi zijn er 3 helaas ziek uitgevallen en 2 personen melden zich op het laatste moment af. Er werd wederom gestreden in 5 verschillende gradaties wat wij klassen noemen.

Beginnend met de E klasse waarin 12 deelnemers streden om de wisselbeker van dit mooie biljarttoernooi, deze 12 deelnemers waren verdeeld over 2 poules van 6 deelnemers.

De E Klasse is gestart op vrijdagavond 20 januari en de resterende wedstrijden van de poules zijn uitgespeeld op zaterdagmiddag 21 januari vanaf een uurtje of 15:00.

Dit jaar hadden we besloten om zowel de nummers 1 en 2 van de poules plus de nummers 3 door te laten gaan naar de finales en die werden zondag 22 januari gespeeld. Dit alles leverde de volgende uitslagen op:

Poule 1:               1e Feike Beenen                              Poule 2:               1e Anjo Veenstra

                               2e Alphons Banus                                                           2e Tineke Jorritsma

                               3e Julia Haringsma                                                          3e Trynke de Vries

                               4e Trudy Rodenburg                                                      4e Tjitze Miedema

                               5e Jan Siesling                                                                   5e Grietsje Hasz

                               6e Lies van Spanning                                                      6e Mariska van der Zee

Finales zondag 22 januari:

1e Feike Beenen

2e Alphons Banus

3e Anjo Veenstra

4e Trynke de Vries

5e Julia Haringsma

6e Tineke Jorritsma

In de D Klasse speelden dit jaar 5 deelnemers die door middel van 2x tegen elkaar te spelen voor de prachtige wisselbeker en de prijzen. Ze hebben gespeeld op zaterdag 21 januari en de zondag 22 januari, dit leverde de volgende uitslag op:

                                                               1e Herman Boersma

                                                               2e Jan Rodenburg

                                                               3e Wytske Bleeker

                                                               4e Remco Verburgh

                                                               5e Harry Plokkaar

In de C Klasse speelden we dit jaar met 9 deelnemers die door middel van 1x tegen elkaar te spelen verdeeld over 3 dagen mochten uitmaken wie de kampioen werd van 2023. Ze hebben gespeeld op donderdagavond 19 januari, vrijdagavond 20 januari en op zondag 22 januari 2023. Dit leverde de volgende uitslag op:

                                                               1e Piet de Hoop

                                                               2e Taede Huizenga

                                                               3e Klaas Fransbergen

                                                               4e Jan Pieter Sikkema

                                                               5e Ruerd Yde Veldhuis

                                                               6e Arnold van der Zee

                                                               7e Johannes Frankena

                                                               8e Michiel Kalsbeek

                                                               9e Bouke Schoustra

In de B Klasse streden er ook 9 deelnemers om de felbegeerde wisselbeker en de eer, wie zich de kampioen van 2023 mocht noemen, er werd gespeeld op donderdagavond 19 januari, zaterdag 21 januari en op zondag 22 januari 2023. Dit leverde de volgende uitslag op:

                                                               1e Tjeerd Veenstra

                                                               2e Otto Doorenbos

                                                               3e Rutger van der Meer

                                                               4e Dicky de Vries

                                                               5e Jildert Venema

                                                               6e Piet Boersma

                                                               7e Rene Bijlsma

                                               8e Ids Veldhuis

                                               9e Jelle Franke

In de A Klasse werd er gestreden met 4 deelnemers, de 5e deelnemer was helaas ziek uitgevallen.

Deze vier streden ook om de felbegeerde wisselbeker, men heeft gespeeld op donderdag 19 januari, zaterdagochtend/middag tot een uurtje of 14:30 en de resterende partijen op zondag 22 januari 2023. Dit leverde de volgende uitslag op:

                                                           1e Arie Broekstra

                                                           2e Tiete Franke

                                                           3e Bouke Hofstra

                                                           4e Ane Jan Anema

Naast de wisselbekers waren er prijzen voor de eerste drie in elke klasse:

1e Kluskaart t.w.v. 40€ plus wisselbeker

2e Kluskaart t.w.v. 30€

3e Kluskaart t.w.v. 20€.

Langs deze weg willen wij ook de vrijwilligers die onze verschillende bardiensten hebben gedraaid bedanken, ook onze vrijwilligers die voor dag en dauw het dorpshuis poetsen en schoonmaken, en de vrijwilligers die hand en spandiensten verrichten.

Ook onze hoofdsponsors de HUBO te Grou en natuurlijk ons Dorpshuis “DE TRIJESPRONG”.

Natuurlijk ook niet te vergeten GEERT POPMA voor de levering van de 3 biljarts en zeer genodigde prijzen.

De gehele opbrengst van de verloting is dit jaar naar het JONGEREIN te Raerd gegaan, er werd gretig enveloppen gekocht. Opbrengst was overweldigend, dit zal de Jongerein zelf wel ergens vermelden.

BEDANKT alle deelnemers zonder jullie bestond dit toernooi niet…

Rest ons alleen u nog een goed jaar toe te wensen en tot het 3e weekend van januari 2024.

Biljart Groet,

Ids Veldhuis en Tjeerd Veenstra