Het ingezonden stuk van Ruerd Veldhuis willen we niet laten liggen tot het septembernummer van Praet fan Raerd. Daarom hieronder zijn verslag van die mooie zaterdag 24 juni jongstleden.

Pupillenjongens zetten K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën weer op de kaart!

Zaterdag 24 juni 2017 NK Harlingen pupillen jongens.

’s Morgens vroeg van uit Raerd en Poppingawier gingen Jens, Jelmer Foppe, Sybrand en coach Foppe richting Harlingen. Wetende dat ze deze dag een van de kanshebbers waren op het NK voor de pupillenjongens. De jongens hadden de lijst gezien en waren zelf al tot de conclusie gekomen dat het niet makkelijk werd. Om de finale te bereiken moesten ze alle mede favorieten verslaan met andere woorden geen makkelijk lot.

De eerste omloop was tegen Reahûs-Tirns. Deze hadden ze twee weken hiervoor al verslagen in de finale in Sexbierum met 5-0 6-0 maar iedereen wist ook dat deze toen hun krachten al meer als moesten geven in de halve finale tegen Arum ,en in de finale waren ze uitgekaatst. De partij begon zenuwachtig van de kant van Raerd, veel missers in de opslag en het perk liep ook niet zoals normaal. Maar het liep gelukkig gelijk op en na 3-3 in stand zetten de jongens door en gingen met de winst naar de tweede omloop.

De tweede omloop zeker weer een sterk partuur Arum. Nog steeds niet helemaal kaatsend zoals ze normaal kunnen gingen ze eerst gelijk op maar wisten daarna al snel om de beste man van Arum (Pieter den Breejen) heen te kaatsen en maakten het goed af.

In de derde omloop kwamen ze hun angstgegner Dronrijp tegen waar zij nog niet van hadden gewonnen dit jaar en niet te vergeten de winnaars van het NK in 2016. Dronrijp wist dat ze het kaatsend niet konden winnen en haalden samen met hun coach alles uit de kast. Met deze tactiek redden ze het toch op om binnen enkele minuten 3 eersten voor te komen staan. En toen was er wel een klein beetje paniek bij de fans van Raerd. Maar bij het pakken van het 1e eerst zag je de kopjes van de mannen op stoïcijns schakelen en had Dronrijp geen invloed meer op hun. Maar toch bleef het spannend tot 5-5 waar de jongens dachten ”nu is het mooi geweest’’ en wonnen ze de partij. Ouders en fans waren ondertussen wel 10 jaar ouder geworden en nog erger de vloei was ook bijna op.

De halve finale het verrassende Sexbierum die met twee man speelden en dat zeer verdienstelijk deden bleven eigenlijk de hele partij steeds goed doorgaan waar Raerd eigenlijk continu op een voorsprong stond van 2 eersten konden ze het eigenlijk niet afmaken tot het 1 eerst verschil werd en toen werd er even doorgepakt door de mannen, wat kun je er van zeggen “spanning/vermoeidheid” na 3 zware omlopen.

De finale Beetgum. Beetgum wat de finale bereikte via een relatief makkelijk lot en ze hadden een staand nummer voor de finale. Raerd kreeg een paar minuten rust voor de finale en ondertussen was er de hele dag al heen en weer gebeld en geappt tussen de velden van Harlingen en Raerd. Waar in Raerd het bestuur en de vrijwilligers bijna hun aandacht niet konden houden bij de schoolmeisjes partij die daar werd georganiseerd.

Zou het dan toch na 22 jaar!?!

In Harlingen waren onze jongens hier helemaal niet mee bezig! Zij wouden winnen!! De beste partij van de dag was de finale! Vol gingen ze erop en erover, en gaven Beetgum wat beslist geen slecht partuur is geen schijn van kans 5-1 winst.

Ja en dan!! Felicitaties, tranen (van blijdschap), 15 jaar ouder, accu leeg en vloei echt op! De jongens hebben vreemd zitten kijken wat er allemaal gebeurde ”he heit die hat de trienen in de eagen en op hetzelfde moment draaide hij hem weer om naar zijn maten en zei us heit ek al” Het bord met de 1 erop was binnen. Op naar het feest maar eerst even tijd rekken in opdracht van het bestuur bij de McDonald’s, zodat zij in Raerd alles konden klaar zetten.

In Raerd aangekomen stapten de jongens uit bij De Poarte. Op de achtergrond de Flage op de toer en ze liepen tussen de bomen door in het prachtige groene afdelingsshirt met de krans om de nek en het bord in de handen en natuurlijk de gouden medaille voor de club naar de grote groep mensen die hun al opwachte! Prachtig vlagen, felicitaties, tranen, klappen op het schouder, cabrio, blije mensen.

De jongens in de cabrio met Jan Zantema door Raerd/Poppingawier en Terzool en de heiten en memmen en fans aan het gersten nat bij de kantine. Waar na de rondrit de trotse voorzitter namens het bestuur mooie woorden sprak en een cadeau voor de jongens en de coach had met daarin een mooie envelop van een kaatsliefhebber.

Het was voor de jongens en iedereen die erbij was een prachtige afsluiting van de dag. Ik denk dat als ik het gevoel van de jongens moet omschrijven dat de uitspraak van Jens alles zegt!

“Ut wie krekt doarpsfeest!”

Ruerd Veldhuis (trotse heit en fan van alle keatsers ut Raerd)