Ondanks de vooraankondiging over de ‘rolverdeling’ op 30 juni reageerde toch menig Raerder verrast toen er een bont gezelschap aan toiletdames gewapend met wc-borstels, schoonmaakhandschoenen en wc-verfrisser in de deuropening verscheen! Deur voor deur werd iedereen voorzien van pakken ‘3-laags superzacht wc-papier met een vleugje kamille’ en ‘super absorberende keukenrollen’.

Tijdens de ‘rolverdeling’ hebben zich een aantal enthousiaste nieuwe leden en donateurs aangemeld waar we als vereniging ontzettend blij mee zijn. Wie lid is krijgt de mogelijkheid mee te spelen in producties van de Nije Moed en krijgt korting bij voorstellingen, lid ben je op persoonlijke titel en kost € 10,- per jaar, donateurs betalen € 2,50 per jaar. Hebben we je niet thuis getroffen maar wil je wel graag lid of donateur worden van de toneelvereniging? Laat het ons dan weten via nijemoed@live.nl.

Op de wc-papier actiedag zijn zoveel mogelijk e-mailadressen verzameld van de leden en donateurs van de Nije Moed zodat het betaalverzoek van de jaarlijkse bijdrage voortaan kenbaar kan worden gemaakt via de mail. Dit zal omstreeks oktober/november van elk jaar plaatsvinden. Mensen van wie wij geen e-mailadres hebben zullen op andere wijze geïnformeerd worden.

Uit de korte persoonlijke gesprekjes aan de deur is gebleken dat er best wel behoefte is aan iets van theater voor kinderen en jeugd. We zullen als bestuur ons best doen hier gehoor aan te geven. En we staan uiteraard altijd open voor leuke ideeën en initiatieven. Tot slot zijn we in ons bestuur nog op zoek naar iemand die het secretariaat op zich wil nemen, dus lijkt het je leuk ons bestuur te versterken dan horen we dit graag.

Het bestuur wil Julia, Minke, Alida, Eliza en Louise speciaal dank zeggen voor hun geweldige inzet tijdens de wc-papier actie! Mede namens jullie en de enthousiaste kopers in het dorp hebben we een leuk spaarpotje van ruim €500,- voor de toneelvereniging bijeen gebracht.

Het was een zeer geslaagde en enorm gezellige dag!
Iedereen bedankt voor het welslagen ervan!

Namens het bestuur
Berend, Alex, Tineke, Gerda, Ellen, Ymie