Berichtgeving gemeente Súdwest-Fryslân.

Het gebiedsteam: zorg en ondersteuning bij u in de buurt

Op 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal taken bij op het gebied van werk, zorg en jeugd. Daarom werken de gemeenten straks met verschillende lokale gebiedsteams. Lees verder om te kijken wat dat voor u betekent.

In Nederland vinden we het belangrijk dat mensen hulp krijgen als ze dat nodig hebben. Voor deze hulp kunt u vanaf    1 januari 2015 terecht bij uw gemeente. Het gaat om de volgende soorten hulp: – langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten – jeugdzorg – inkomensondersteuning en ondersteuning voor mensen met een arbeidsbeperking.

Gebiedsteams 

De gemeente moet zorgen dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Om zo goed mogelijk te kunnen inschatten welke hulp u nodig heeft, werkt de gemeente vanaf 1 januari 2015 met verschillende lokale gebiedsteams. In de gebiedsteams zitten medewerkers van de gemeente, Bureau Jeugdzorg, MEE, Timpaan, Cedin en Stichting Ouderenwerk Bolsward. Deze mensen kunnen bij u thuiskomen maar u kunt ze ook opzoeken bij u in de buurt. Samen met u kijken deze mensen naar de situatie en maakt u afspraken over de hulp die nodig is.

Zorg op maat 

Elke inwoner krijgt zorg op maat, hier zijn geen standaardoplossingen voor. Dit betekent dat inwoners met een vergelijkbaar probleem niet automatisch ook dezelfde ondersteuning krijgen. Het gebiedsteam kijkt samen met u naar wat u zelf kunt of zelf kunt regelen, maar ook kijken ze naar de mensen om u heen. Daar wordt de hulp op aangepast.

Voordelen

Het werken met lokale gebiedsteams zorgt voor de volgende voordelen:

– één hulpverlener per gezin

– verschillende problemen worden in één keer aangepakt

– de gemeente is goed bereikbaar – zorg en ondersteuning blijft betaalbaar.

Communicatie 

In november ontvangt u de Mei-inoarkrant, die huis-aan-huis wordt verspreid. In deze krant ontvangt u:

– informatie over de veranderingen

– een uitnodiging voor een Mei-inoarbijeenkomst in uw gebied

– informatie over waar u moet zijn voor vragen over zorg, werk en jeugd.

In Januari ontvangt u een uitnodiging voor een kennismaking met het gebiedsteam bij u in de buurt.

Kijk voor meer informatie op www.sudwestfryslan.nl onder Mei-inoar.