Het Fryske Gea heeft uw hulp nodig bij het bepalen welke plaats als eerste een opknapbeurt krijt. Het gaat om cultuurhistorische elementen in het landschap. Natuurlijk willen wij, als redactie van Raerd, graag de nominatie van Jongemastate extra onder de aandacht brengen. Het zou toch geweldig zijn als alle vrijwilligers, die zeer regelmatig in het Raerder Bosk te vinden zijn, een steuntje in de rug zouden krijgen? Op de Facebookpagina van Bynt kunt u stemmen!

Een leuk extraatje; als u stemt kunt u één van de 50 exemplaren van het boek ‘Sicht Op Fryslân’ winnen.

 

I