Beste dorpsbewoners,

Er is zeer veel belangstelling voor de woningen op de Sélânswei door belangstellenden buiten Raerd, die geen enkele binding met het dorp hebben. Het oorspronkelijke plan was om betaalbare huizen te bouwen voor de jeugd, maar dat plan hebben de architect en het bouwbedrijf aan de kant geschoven.

De nu gevraagde verkoopprijs maakt het voor starters in het dorp onmogelijk om een woning op de Sélânswei te kopen.

Daarom komen wij in actie tegen het huidige nieuwbouwproject!!

Steun ons door de flyer zichtbaar achter de ramen te plakken.

Er komen nog verdere acties, waarbij we jullie steun nodig hebben!! We houden jullie hiervan op de hoogte.

Samen staan we sterk!!!

Zijn er vragen? Stuur een mailtje naar plaatselijkbelangraerd@hotmail.com